Koronavirustilanne on vaikeuttanut monien mielenterveyskuntoutujien tilannetta ja avunsaantia, kuten käy ilmi esimerkiksi Helsingin Sanomissa 8.8. julkaistussa artikkelissa. Mielenterveyspalveluiden ja kriisituen järjestäminen on julkisen sektorin vastuulla, mutta kolmannen sektorin järjestöillä on tässä oma tärkeä roolinsa. Julkisista palveluista ohjataan usein järjestöjen tarjoaman tuen pariin ja päinvastoin. Järjestöt tuottavat myös sellaisia palveluita, kuten vertaistoimintaa, joita mikään muu taho ei järjestä.

Monet sosiaali- ja terveysalan järjestöt järjestävät muun muassa keskusteluapua ja vertaistukea ihmisille, joita on kohdannut kriisi esimerkiksi sairauden, läheisen kuoleman tai muun haastavan elämäntilanteen vuoksi. Monille vertaistuki on paras apu ja kantava voima. Vertaistuen keskiössä on vapaaehtoistyö, mutta sen mahdollistaa ammattilaisten tekemä koordinointi- koulutus- ja tiedotustyö.

Järjestöistä puhutaan usein Veikkauksen edunsaajina, mutta avustukset jakaa sosiaali- ja terveysministeriö omasta budjetistaan. Nyt Veikkauksen tuottojen raju lasku uhkaa järjestöjen jo ennestään pieniä resursseja. Hallitus kertoi 8.4. huhtikuun kehysriihessä linjanneensa, että vuoden 2020 tuoton alenema tullaan kompensoimaan täysimääräisesti. Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä aiotaan kuitenkin leikata peräti 127 miljoonaa euroa eli huimat 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna.

Yrityksille on annettu koronakriisin aikana tukea Suomen talouden turvaamiseksi, mikä on tietenkin tärkeää. Ei pidä kuitenkaan unohtaa voittoa tavoittelemattoman toiminnan merkitystä paitsi inhimilliselle hyvinvoinnille, myös taloudelle. Kun kriisin kohdanneet saavat ajoissa tukea ja apua, säästetään paljon terveitä työvuosia ja kenties vältytään myöhemmiltä kalliilta kuluilta. Lyhytnäköinen palveluista leikkaaminen, jonka seurauksena tukea tarvitsevat jäävät yksin, voi tulla kalliiksi. Järjestöjen tuottamat tärkeät palvelut eivät voi olla yksin Veikkauksen tuottojen varassa.

 

Kaikkien Perheiden Suomi -toiminta, joka koostuu:

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Adoptioperheet ry
Familia ry
KÄPY Lapsikuolemaperheet ry
Perhehoitoliitto ry
Sateenkaariperheet ry
Simpukka – Lapsettomien tuki  ry
Suomen Monikkoperheet ry
Suomen Nuoret Lesket ry
Suomen Uusperheellisten Liitto ry