Yhden Vanhemman Perheiden Liitto järjestää keväällä 8-viikon mittaisen, maksuttoman ammatillisesti ohjatun Hyvä Ero -verkkoryhmän yhteistyössä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Ryhmän tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään omaa eroprosessia ja siihen liittyviä tekijöitä. Parhaimmillaan se auttaa ymmärtämään eron syitä ja yksilön omaa osuutta eroprosessissa sekä antaa mahdollisuuden käsitellä eroon liittyviä tunteita ja kokemuksia.

RYHMÄN KESTO: 20.2.-16.4.2024
KENELLE: Pohois-Savossa asuville, eron kokeneille tai eroa pohtiville aikuisille

Eroryhmä kokoontuu etäyhteydellä (Teams) kerran viikossa tiistaisin klo 18-20. Kukin osallistuja osallistuu ryhmään omalla mobiililaitteella/tietokoneella. Ryhmässä hyödynnetään tutkittua tietoa erokriisin käsittelystä, eroon sopeutumisesta ja eroon liitttyvien tunteiden työstämisestä sekä eron jälkeisestä vanhemmuudesta. Tärkeänä osana erokriisin käsittelyä on myös vertaistuki, joka mahdollistuu ryhmäläisten kesken.

Ryhmä on suljettu ja siihen haetaan 28.1.24 mennessä täältä. Osallistujat haastatellaan lyhyesti ennen ryhmän alkua. Haastatteluajat sovitaan viikoille 5-6.

Ryhmää ohjaa YVPL:n erotyön asiantuntija Marjo Meriranta.

Huom.! Ryhmä kokoontuu yhteensä 8 kertaa. VIikolla 10 on taukoviikko (hiihtoloma), ellei toisin yhdessä ryhmäläisten kanssa sovita.