Esitystä päivähoito-oikeuden rajaamisesta ei saakaan toteuttaa, vaan vanhempien pitää voida jatkossakin järjestää hoito parhaalla mahdollisella tavalla.

Vain kolme prosenttia päiväkodin käyttäjien vanhemmista on hoitovapaalla

STM:n  selvitysten mukaan  (Väinälä,2004) päivähoidon käyttäjien vanhemmista
noin  10 % on kotona.  Näistä osa käyttää päiväkotia lastensuojelullista syistä.  Osa on maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat  päiväkotia kotoutumiseen.  Osa on myös työttömiä, joiden pitää lain mukaan olla työmarkkinoiden käytettävissä ja aktiivisesti etsiä töitä. Kaikista päivähoidon käyttäjistä  3 % on äitiys-/vanhempain tai hoitovapaalla.  Miksi nämä vanhemmat eivät hoida kaikkia lapsia kotona?  Syynä voi olla esimerkiksi oma tai lapsen sairaus.
 

Kunnissa tiedetään päivähoidon käytön syyt.  Vanhempien kanssa käydään  keskusteluja lapsen hoidon tarpeesta ja ohjataan myös muihin kevyempiin hoitopaikkoihin, mikäli niitä on tarjolla.  On myös muistettava, että  5-vuotias isoveli voi kokea rangaistuksena sen, että  hän joutuu jättämään kaverit ja kehityksen mukaiset ohjatut leikit uuden  vauvan  vuoksi, josta vielä ei ole pitkään aikaan leikkikaveriksi.  Vanhemmat eivät suinkaan jatka isompien lasten päivähoitoa arkeaan helpottaakseen, sillä  päivittäinen kuljetus päiväkotiin ei aina helpota vanhemman ja vauvan arkea, vaan taatakseen isommille lapsille heidän oikeuden  tuttuun ryhmään.

Yksinhuoltajalla ei useinkaan ole toista vanhempaa, jonka kanssa jakaa kotihoidon tukea

Kotihoidon tuen uudistuksessa on huomioitava erilaiset perhemuodot.  Yhden vanhemman perheen lapsella pitää olla ainakin lain tasolla samanlainen oikeus kotihoitoon kuin muidenkin perheiden lapsilla.  Jos toista vanhempaa perheessä ei ole, se tulee myöntää kokonaisuudessaan  ainoalle vanhemmalle.

Toisaalta vanhemmat hoitavat usein lasta myös eron jälkeen yhdessä.  Tällöin etävanhemman oikeus kotihoidon tukeen pitää taata. Se tulee myöntää vanhempien yhteisestä hakemuksesta.

Nykyisin alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat ovat oikeutettuja kotihoidon tukeen aina silloin, kun he eivät käytä kunnallista päivähoitoa.   Muutos on huomattava, jos jatkossa kotihoidon tuen saaminen  edellyttäisikin, että vanhempi jää kotiin hoitamaan lasta. Siksi esitämmekin, että myös isovanhempien  pitäisi  olla oikeutettuja jatkossa yksityiseen kotihoidon tukeen.