Opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) tutkintoa terveyden edistämisen linjalla. Teen opinnäytetyönä laadullisen tutkimuksen aiheesta; Avioero ja häpeä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka se näyttäytyy heidän arkipäivän elämässään avioeroprosessin aikana tai välittömästi sen jälkeen. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja, kuinka häpeän tunteesta pääsee eroon. Tutkimustulokset voivat parhaimmillaan toimia tulevaisuudessa vertaistukena sekä apuna avioeroprosessia läpikäyville.

Tutkimuksen etsitään henkilöitä, jotka ovat kokeneet avioeron yhteydessä häpeää. Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla ja kerättyä aineistoa käytetään vain tässä tutkimuksessa. Aineisto säilytetään 2 vuotta tutkimuksen valmistumisesta, jonka jälkeen se hävitetään siten, että aineistoa ei voi enää palauttaa. Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset julkaistaan siten, että ketään yksittäistä henkilöä ei pysty tunnistamaan.   

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää milloin vaan ilman perusteluja.

Mikäli olet halukas osallistumaan tutkimukseen, ilmoitathan siitä allekirjoittaneelle 25.2.2024 mennessä sähköpostitse tai puhelimitse. Annan tarvittaessa myös lisätietoja tutkimuksesta.

Olen kiitollinen osallistumisestasi tutkimukseen. 

Ystävällisin terveisin

Tiina Kurittu
AB8957@student.jamk.fi
050 527 9553