Pähkinänsärkijät-verkosto on julkaissut kymmenen vinkkiä erityistarpeisten lasten vanhempien tukemiseen työpaikoilla. Erityislapsiperheiden asemaa edistävän yhteistyöverkoston vinkkilistan voi tulostaa omalle työpaikalle tai ottaa sen avulla puheeksi työpaikan perheystävälliset käytännöt. YVPL on osa tätä verkostoa.

Lue koko tiedote täältä.

Vinkkilistan voit tulostaa täältä tai kopioida tästä:

Keinoja erityistarpeisen lapsen vanhemman tukemiseen työyhteisöissä

1. Kunnioita ammattitaitoa. Vanhempi on muutakin kuin erityistarpeisen lapsen vanhempi. Työ toimii vastapainona sekä tuo merkityksellisyyttä, onnistumisia ja vuorovaikutusta muiden kanssa. Vanhemmille kehittyy myös arjessa joustavuutta ja organisointikykyä, joista hyötyy koko työyhteisö.

2. Ole joustava työajoissa. Ennakoi työvuoroja ja loma-aikatauluja hyvissä ajoin. Arkea voivat haastaa esimerkiksi lapsen koulukyytien tai lastenhoidon aikataulut. Varmista, että lapsen sairauskäynnit onnistuvat.

3. Tue etätyön ja osa-aikatyön tekemistä. Osassa perhetilanteista vain etätyö tai osa-aikatyö onnistuu vanhemmalta.

4. Myönnä palkattoman vapaan lisäksi palkallista vapaata, jos se on mahdollista. Myös lisätyöt voivat olla perheen taloutta tukeva jousto.

5. Salli työntekijän hoitaa lapseen liittyviä yhteydenottoja tarvittaessa työn lomassa.

6. Näytä esimerkkiä perheystävällisestä asenteesta ja puheesta. Kiinnitä esimerkiksi huomiota, miten työyhteisössä puhutaan lapsen tai vanhemman sairauslomista tai muista poissaoloista.

7. Luo avointa puhumisen ja välittämisen kulttuuria, jossa on helppoa kertoa perhetilanteesta ja joustojen tarpeesta. Anna tilaa puhumiselle matalalla kynnyksellä ja puutu asioihin varhaisessa vaiheessa.

8. Kehitä työntekoa työyhteisössä sujuvaksi, sillä myös työyhteisön arjessa voi olla kuormitustekijöitä. Tarkastele työnkuvia ja -sisältöjä, sisältävätkö ne kuormittavia tekijöitä.

9. Muista erilaisten perhetilanteiden vaikutus arkeen. Perhe voi olla esimerkiksi yhden vanhemman perhe tai uusperhe, jolla on omalle perhetilanteelle tyypillisiä haasteita. Perhettä voi kuormittaa myös kriisitilanne, kuten ero puolisosta, läheisen kuolema tai taloudelliset haasteet.

10. Ohjaa tarvittaessa työterveyshuoltoon. Työpsykologi, työnohjaus tai lyhytterapia tukevat työkykyä raskaassa elämänvaiheessa.

Lähde: Pähkinänsärkijät-verkosto