Jos elatusapuvelka on ollut nollilla pitkän aikaa, Kela voi väistyä roolistaan maksunvälittäjänä. Tammikuun alussa Kela tutkii elatustuen lakkauttamisen edellytykset noin 1 600 asiakkaan osalta. Jos tuki lakkautetaan, elatusvelvollinen siirtyy maksamaan normaalisti elatusapua suoraan lähivanhemmalle.

Kela voi maksaa elatustukea, jos lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta vanhemmaltaan tai jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole. Vuonna 2020 täysi elatustuki on 167,01 e/kk.

Jos Kela maksaa elatustukea siksi, että elatusvelvollinen ei ole maksanut elatussopimuksen tai -tuomion mukaista elatusapua, Kela perii elatusvelvolliselta maksamatta jääneet elatusavut. Perittäviä elatusapuja kutsutaan elatusapuvelaksi. Kela maksaa elatustukea kuukausittain noin 70 000 asiakkaalle ja perii elatusapuja noin 20 000 elatusvelvolliselta.

Elatusapu on lapsen elatuksessa ensisijainen elatustukeen nähden

Elatustukilain mukaan Kelan on tarkistettava elatustuen määrä tai lopetettava sen maksaminen, jos elatustuen maksamiseen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Elatustuen maksaminen voidaan lopettaa esimerkiksi silloin, kun elatusvelvollinen on maksanut elatusapuvelkaa Kelalle vähintään puolen vuoden ajan säännöllisesti ja ajallaan.

– Kun maksaminen onnistuu säännöllisesti Kelaan päin, Kelaa ei enää tarvita välikädeksi vanhempien välille. Tarkoitus ei ole, että Kela toimii ainoastaan maksunvälittäjänä, sanoo etuuspäällikkö Johanna Aholainen Kelasta.

Lakkautuksista kertova kirje lähetetään tammi-helmikuussa

Kela lähettää lakkautuksesta kertovan kirjeen noin 1 600:lle elatustuen saajalle tammi-helmikuussa. Samanlainen kirje lähetetään myös elatusvelvolliselle.

Elatustuen maksua jatketaan kirjeen lähettämisen jälkeen vähintään kuukauden ajan. Kirjeessä kerrotaan, milloin tuki lakkaa ja mihin mennessä tuensaajan pitää ilmoittaa elatusvelvolliselle tilinumero, jonne elatusvelvollinen jatkossa maksaa elatusavun elatussopimuksen tai -tuomion mukaisesti.

Elatustukea ei lakkauteta, jos elatusvelvollinen on Kelan työttömyysturvan saaja, jos elatusapuvelka on ulosotossa tai jos tuensaaja on toimeentulotuen asiakas. Tuen maksaminen jatkuu myös silloin, jos elatustukioikeus päättyy puolen vuoden kuluessa muusta syystä.

Jos elatusavun määrä on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen vaikean taloustilanteen vuoksi, Kela maksaa elatustukena edelleen elatustuen ja vahvistetun elatusavun erotuksen.

Tiedote. Julkaistu: 07.01.2020, 08:34 Kela

Lisätietoa medialle: Johanna Aholainen, etuuspäällikkö, Kela, p. 040 355 9309, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoa asiakkaille: