Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2014 alkaen 1,17 %. Täysi elatustuki on ensi vuoden alusta 153,63 euroa lapsesta kuukaudessa. Vuonna 2013 tuki on 151,85 euroa kuukaudessa.

Indeksi korottaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan. Elatusvelvollisen tulee maksaa 1,17 prosentilla korotettua elatusapua 1.1.2014 alkaen. Jos Kela maksaa lapsesta elatustukea, Kela ilmoittaa kirjeellä uuden elatusavun määrän, muuten elatusvelvollisen on laskettava ja maksettava korotus itse. Laiminlyöty elatusapukorotus voidaan ulosmitata viiden vuoden ajan.

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat indeksitarkastuksen vuoksi. Maksuvapautuksen voi saada, jos elatusvelvollisen tulot ovat enintään 1 084 euroa kuukaudessa. Tulorajaa korotetaan 271 eurolla jokaista elatusvelvollisen alaikäistä lasta kohti lukuun ottamatta lapsia, joille on myönnetty elatustuki.

Lisätietoja asiakkaille

www.kela.fi/lapsiperhe Lapsiperheiden palvelunumero arkisin 8–18, puh. 020 692 206.