Elatustuen ja elatusavun määrät PIENENEVÄT 0,26 prosentilla vuoden 2016 alussa. Muutos perustuu elinkustannusindeksin laskuun.

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka laskee 1.1.2016 alkaen 0,26 prosenttia. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta 154,77 euroa lapsesta kuukaudessa. Nyt täysi tuki on 155,17 euroa kuukaudessa, joten laskua tulee 0,40 euroa kuukaudessa.
Kela muuttaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi.

Indeksi laskee myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan. Elatusvelvollisen tulee maksaa 0,26 prosentilla vähennettyä elatusapua tammikuusta alkaen. Jos Kela maksaa lapsesta elatustukea, Kela ilmoittaa kirjeellä uuden elatusavun määrän elatusvelvolliselle.

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi. Maksuvapautuksen voi saada, jos elatusvelvollisen tulot ovat enintään 1 092 euroa kuukaudessa. Tulorajaa korotetaan 273 eurolla jokaista elatusvelvollisen alaikäistä lasta kohti lukuun ottamatta lapsia, joille on myönnetty elatustuki.