Elatustuki suurenee ensi vuoden alussa noin 5,2 % ja elatusapu noin 0,77 %. Korotukset johtuvat elatustukilain muutoksesta ja elinkustannusindeksin noususta.

1.1.2020 voimaan tuleva elatustukilain muutos korottaa elatustukea 7 eurolla kuukaudessa. Elatustuki on sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee vuoden alussa noin 0,77 %. Näiden muutosten jälkeen täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta jokaisesta lapsesta 167,01 e/kk. Nyt täysi tuki on 158,74 e/kk, joten tukea saa 8,27 e/kk aiempaa enemmän.  Kela ottaa indeksikorotukset automaattisesti huomioon.

Elatusavun maksajan tulee itse korottaa elatusapumaksua 0,77 % tammikuusta alkaen

Elinkustannusindeksin nousu suurentaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan. Elatusvelvollisen pitää maksaa tammikuusta alkaen noin 0,77 % enemmän elatusapua. Elatusavun tarkempi laskukaava on seuraava: elatusapu vuonna 2019 x (1975:1960).  Mikäli elatusvelvollinen ei oma-aloitteisesti maksa korotusta, lähivanhempi voi ulosmittauttaa laiminlyödyn elatusavun.  Elatusapuvelka vanhenee viidessä vuodessa.

Jos Kela maksaa lapsesta erotuselatustukea tai jos elatusvelvollinen maksaa elatusapuvelkaa suoraan Kelalle, Kela ilmoittaa uuden elatusavun määrän elatusvelvolliselle kirjeellä.

Jos elatusapu jää elatustuen korotuksen vuoksi pienemmäksi kuin täysi elatustuki, Kela maksaa elatustuen 1.1.2020 alkaen vain elatusavun suuruisena

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Elatusvelvollinen voi saada jatkossa maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1128,57 e/kk. Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 282,14 e/kk. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki.

Lisätietoja asiakkaille:

Elatustuki

Tietoa elatusvelvolliselle

Kysy lapsiperheiden etuuksista verkossa