Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousi 1.1.2013 alkaen 2,6 %. Elatustuki on vuoden alusta 151,85 euroa lapsesta kuukaudessa. Kela korottaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti. Asiakkaiden ei siis tarvitse hakea tukeen korotusta.Indeksi korottaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan. Elatusvelvollisen tulee maksaa 2,6 prosentilla korotettua elatusapua 1.1.2013 alkaen. Jos Kela maksaa lapsesta elatustukea, Kela ilmoittaa kirjeellä uuden elatusavun määrän.

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat indeksitarkastuksen vuoksi. Maksuvapautuksen voi saada, jos elatusvelvollisen tulot ovat enintään 1 071,43 euroa kuukaudessa. Tulorajaa korotetaan 267,86 eurolla jokaista elatusvelvollisen alaikäistä lasta kohti lukuun ottamatta lapsia, joille on myönnetty elatustuki.
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/161112135904HL?opendocument