Elatusavut nousivat vuoden 2023 alusta 8,33 prosenttia. Elatusvelvollisen on maksettava se oma-aloitteisesti.  Mikäli elatusmaksua ei ole korotettu tammikuun maksun yhteydessä, lapsen elatus on laiminlyöty ja lähivanhempi voi  hakea korotusta ulosottoteitse etävanhemmalta. Korotus koskee kaikkia elatusapuja riippumatta siitä, milloin elatusapu on päätetty tai sovittu.

Myös Kelan maksamaa elatustukea korotetaan. Täysimääräinen elatustuki on vuoden alusta lukien 186,97 euroa kuukaudessa lasta kohden. Elatustukea maksetaan silloin, jos elatusvelvollinen on elatuskyvytön.  Mikäli hän laiminlyö maksun, lapsi voi myös saada elatustukea, joka peritään elatusvelvolliselta takaisin.

Lisätietoja yksittäisessä elatusapuasiassa saa oman hyvinvointialueen lastenvalvojalta.

Elatustuesta voi tiedustella  Kansaneläkelaitokselta.

https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/kuntainfo-elatusapujen-ja-elatustukien-maarat-nousevat-1.1.2023

Kysy lisää myös: 040 35153455