Elatusapu ja elatustuki nousivat vuoden alussa 1,5 %.  Elatusvelvollisen pitää maksaa indeksikorotus oma-aloitteisesti.  Mikäli lapsi ei saa korotusta, se voidaan viime kädessä ulosmittauttaa.

Täysi elatustuki  on 158,74 e/kk , kun se vuonna 2018 oli 156,39 e/kk.

Elatustukeen liittyvä maksukyvyttömyysraja nousee. Elatusvelvollisen uusi maksukyvyttömyysraja on 1 120,00 e/kk. Tulorajaa korotetaan 280,00 eurolla jokaista elatusvelvollisen huollettavana olevaa alaikäistä lasta kohti lukuun ottamatta lasta tai lapsia, joille elatustuki on myönnetty. Elatusvelvollisen puolison lapset eivät korota tulorajaa. Vuoden 2018 määrät olivat 1 103,43 e/kk ja 275,86 e/kk.

Kela ei maksa elatustukea, jos lapsi voi elättää itsensä omilla tuloillaan. Lapsen ansio- ja pääomatulojen rajat nousevat ja ovat ensi vuonna 784,00 e/kk, kun lapsi asuu kotona, ja 1 120,00 e/kk, kun hän asuu itsenäisesti. Vuonna 2018 rajat olivat 772,40 e/kk ja 1 103,43 e/kk.