Elatusapuun ja elatustukeen korotuksia

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joten ne nousivat vuoden alusta 0,57 prosenttia.
Elatusavun korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla vahvistettuja elatusapuja niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta. Elatusvelvollisen tulee maksaa 0,57 prosentilla korotettua elatusapua tammikuusta alkaen.
Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2018 alkaen 156,39 euroa lapsesta kuukaudessa. Kela muuttaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti.
Helsingissä elatusapuja koskevia merkintöjä annetaan Perheoikeudellisissa asioissa osoitteessa Vironkatu 2, 4. kerros.