Elatustuki ja elatusapu nousivat  0,47 % 1.1.2017

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin. Elatusapu, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan, nousi vuoden alusta. Elatusvelvollisen tulee maksaa 0,47 prosentilla korotettua elatusapua 1.  tammikuuta 2017 alkaen.

Jos Kela maksaa lapsesta elatustukea, Kela ilmoittaa kirjeellä uuden elatusavun määrän elatusvelvolliselle.  Täysimääräinen elatustuki on vuoden 2017 alusta alkaen 155,50 euroa lapsesta kuukaudessa. Vuonna 2016 täysi tuki oli 154,77, joten nousua tulee 0,73 euroa kuukaudessa.

Kela muuttaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi.

 

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuivat indeksitarkistuksen vuoksi

Maksuvapautuksen voi tänä vuonna saada, jos elatusvelvollisen tulot ovat enintään 1 097,14 euroa kuukaudessa. Tulorajaa korotetaan 274,29 eurolla jokaista elatusvelvollisen alaikäistä lasta kohti lukuun ottamatta lapsia, joille on myönnetty elatustuki.