Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä kiinnittää huomiota vuoroasuvien lasten tilanteeseen, ja toivoo konkreettisia parannuksia perheiden arkeen. Myös Petteri Orpon hallitusohjelmassa vuoroasuminen on huomioitu.

Hallitusohjelman koulukyytiselvitys saa kannatusta

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus haluaa edistää vuoroasuvien lasten vanhempien tasaveroista asemaa, esimerkiksi selvittämällä koulukyytien saatavuutta molemmille vanhemmille. 

“Koulukyytien tulisi olla mahdollisia lasten molemmista kodeista. Vanhempien pitäisi myös pystyä valitsemaan lähikoulu kumman tahansa kodin mukaan. On todella hyvä, että hallitus selvittää näiden toteuttamista”, kiittää ryhmän puheenjohtaja Lotta Hamari (sd.). 

“Vuoroasuminen painottuu edelleen vahvasti hyvin toimeentuleviin. Selkeät valtakunnalliset säännöt ja yhtäläiset käytännöt kaikissa kunnissa kannustaisivat muitakin miettimään, voisiko vuoroasuminen olla eron jälkeen paras vaihtoehto lasten kannalta. Järjestelmän ei tulisi rakenteellisesti vieraannuttaa lapsia vanhemmistaan”, toteaa Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo.  

Elatussopimusten ajantasaisuus parantaisi lasten tilannetta

Ryhmän Kelalta saaman tiedon mukaan elatussopimukset ja –tuomiot eivät usein ole ajan tasalla. Sopimus on voitu tehdä vauvasta lähtien ja tuomiossa vahvistettu lapsen 18-vuotispäivään saakka. Tänä aikana vanhempien tai perheen tilanne on voinut merkittävästi muuttua ilman päivityksiä elatukseen. Tällä hetkellä elatustukea tai elatusapua ei säännöllisesti ja automaattisesti tarkisteta.  

“Järjestelmä on jäänyt jälkeen, ja jo pienillä muutoksilla voitaisiin helpottaa perheiden elämää eron jälkeen. Esimerkiksi elatuksesta päätettäessä voitaisiin hyödyntää tulorekisteriä”, toteaa Hamari. 

“Säännöllinen ja automaattinen ilmoitus vanhemmille elatuksen päivittämisestä olisi helpotus monille perheille. Asiaa ei tarvitsisi muistaa tai kysellä, mitä varsinkin riitaisten erojen jälkeen voidaan varoa. Kumman tahansa vanhemman taloudellinen tilanne voi olla kohtuuton elatuksen vanhentuneesta määrästä johtuen”, kuvaa Yhden Vanhemman Perheiden Liiton toiminnanjohtaja Terhi Rapeli

Monimuotoiset perheet -ryhmä toteaa, että tulorekisterin hyödyntäminen ja elatuksen säännöllinen tarkastaminen helpottaisi myös ammattilaisten työtä ja voisi tuoda valtiolle säästöjä. 

“Hallitus on ilmoittanut etsivänsä säästökohteita kaikkien kivien alta. Tässä olisi lapsen etua parantava ja säästöjäkin tuova muutos, kun Kelan elatustukimaksut tulisi tarkistettua säännöllisesti ja tulorekisteriin perustuen”, sanoo Monimuotoiset perheet -ryhmän varapuheenjohtaja Bella Forsgrén (vihr.).  

Monimuotoiset perheet -ryhmä on perustettu eduskuntaan vuonna 2019 ja se edistää perheiden monimuotoisuuden huomioimista lainsäädännössä ja päätöksenteossa, sekä lisää tietoa erilaisista perhemuodoista ja tilanteista. Ryhmä toimii yhteistyössä Monimuotoiset perheet -järjestöverkoston kanssa, johon kuuluvat muun muassa Suomen Uusperheiden Liitto sekä Yhden Vanhemman Perheiden Liitto. 

Lähde: Monimuotoiset perheet -verkoston STT-lausunto