Vaalipaneelissa nousi esiin Ruotsin hoitomalli, jonka  mukaan vuorotyöntekijöiden lapset saavat yöhoitajan kotiin ympärivuorokautisten päiväkotien sijaan. Mallista kertoi sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Sirkku Ingervo.  Yleisöstä ehdotettiin, että joka asuinalueella yksi päiväkoti pidettäisiin avoinna klo 22 asti.  Lisäksi neuvoloihin toivottiin yksinhuoltaja-asiamiehiä!  Lapsiperheiden kotipalvelusta on tiedotettava enemmän, sen on oltava halvempaa ja sitä on tarjottava myös ei-lastensuojeluasiakkaille! Vuokra-asuntoja tarvitaan lisää!

Tentattavina olivat 18.8. Hotelli Rantapuistossa Vasemmistoliiton Kirsi Pihlaja, sosionomi, MLL:n nuorisotyön suunnittelija sekä Helsingin kiinteistölautakunnan jäsen, lapset 5 v ja 1v 10 kk, Kristillisdemokraattien Mikko Rekimies, yo-merkonomi, järjestöpäällikkö ja 5-vuotiaan lapsen lähihuoltaja, asuntolautakunnan ja vaalipiirilautakunnan jäsen, Vihreitten Sirkku Ingervo, Helsingin sosiaalilautakunnan puheenjohtaja, jengityöntekijä, luokanopettaja, 10 vuoden ajan erityisopettaja ja nykyisin  opinto-ohjaaja, 19- ja 16-vuotiaiden nuorten äiti, Kokoomuksen Johanna Sydänmaa, liikunnan ja terveystiedonopettaja, yksivuotiaan lapsen totaaliyhäri, kulttuurilautakunan varapuheenjohtajana ja kaksi kautta valtuutettuna toiminut (noussut varasijalta), Sosiaalidemokraattien Tuomas Kurttila, Suomen vanhempainliiton toiminnanjohtaja, toiminut opetusministeriön virkamiehenä,  3-,5- ja 7-vuotiaiden lasten vanhempi.

Päivähoitopalvelut

Päiväkodit tarjoavat palvelujaan klo 7.00-17.00, kun muu yhteiskunta toimii 24 h.  Tämä aiheuttaa haasteita etenkin yhden vanhemman perheille.  Mitä tilanteelle pitäisi tehdä? 

Tuomas Kurttila (SD) Jokaista perhettä on tuettava siinä tilanteessa, missä hän on, sillä aina ei voi valita esimerkiksi työaikoja.  Päättäjä ei voi sanoa, että menkää päivätyöhön!  Vuoropäiväkodin on oltava lähellä kotia.  Puolet alle 9-vuotiaiden lasten vanhemmista miettii jaksamista.  SDP haluaa myös poistaa nuorisoon erityisesti tehoavan päihdemainonnan.  Puolueet eroavat tässä suhteessa, tutkikaa miten!  Aina eivät myöskään sanat ja teot vastaa toisiaan.

Johanna Sydänmaa (Kok) Sain paikan iltapäiväkodista, joka on auki klo 7-22.  Olen saanut lastenhoitoapua myös MLL:sta.  Kokoomus ajaa erilaisia lastenhoitovaihtoehtoja mm. kotihoidon lisää on nostettu.  Rahaakin siis tarvitaan.  Lastenhoitopaikat täytyy olla siellä, missä perheetkin ovat.

Sirkku Ingervo (Vihr) Korostan alueellisuutta.  Autottomalle perheelle päiväkotipaikan pitää olla alle kilometrin päässä.  Päivähoitoryhmäkokoja täytyy pienentää ja hoidon laatua täytyy parantaa.  Ruotsissa vuoropäiväkoteja ei ole, koska lapsille tulee kotiin yöhoitaja tarvittaessa.  Tätä pitää miettiä myös Suomessa esimerkiksi kolmiperhehoitona.  Ruotsissa työnantajilla on myös erityinen velvollisuus joustaa vuorotyön suhteen, mikäli työntekijällä on lapsia.  Vihreät suojelevat luontoa ja ihmistä.  Päivähoidon palveluissa pitää olla vaihtoehtoja. 3-6-vuotiaiden kerhotoimintaa pitää lisätä.

Mikko Rekimies (kd)  Kristillisdemokraatit vastustivat kauppojen aukioloaikojen vapauttamista.  Nyt sitten tarvitaan vuoropäiväkoteja lisää. Vanhemmille pitää olla vaihtoehtoja tarjolla, myös kunnallisia ja yksityisiä perhepäivähoitajia.  Ruotsin malli vuorohoidon järjestämisestä yöhoitajilla ja työnantajan joustovelvollisuudella on tutkimisen arvoinen.

Kirsi Pihlaja  (Vas.) Vasemmisto myös vastusti aikoinaan kauppojen aukioloaikojen vapauttamista.  Nyt nähdään kuinka haitat saattavatkin kumota hyödyt.  Kun kaupassa voi käydä yölläkin tarvitaan lisää bussivuoroja ja myyjille lastenhoitopalveluja.  Arki myös muuttuu  epäsäännölliseksi, mikä lisää stressiä ja haittaa perheen ja työn yhteen sovittamista.  Vasemmistoliitto ajaa päivähoidon ryhmäkokojen pienentämistä ja perusturvan nostamista. 

Yleisökysymyksen esittäjä kertoi, että Helsingissä on neljä ympärivuorokautista päiväkotia.  Koska siellä lapsia tulee ja menee, lapsille ei tule tunne, että he kuuluisivat johonkin ryhmään. "Minun lapselleni tuli pakkoliikkeitä ja hermostuneisuutta", kysyjä kertoi ja toivoi, että jokaiselle asuinalueelle tulisi yksi päiväkoti, jossa olisi pidennetty iltahoito.

Kotipalvelu

Mikko Rekimies (Kd) toivoi, että pienten lasten vanhemmille olisi ainakin puhelinneuvontaa hankalissa tilanteissa.  Myös tällaiset pienet keinot voivat auttaa vanhempia uskomattoman paljon joissakin tilanteissa. Lapsen hoitaminen kotona on tärkeää.

Sirkku Ingervo (Vihr.) Helsingissä tavoitteena on, että puolet kotipalvelusta olisi ei-lastensuojeluasiakkaille suunnattua.  Tällä hetkellä kotipalvelumaksut ovat liian suuria, joten niitä pitää alentaa.  Olen ajanut jo 20 vuoden ajan lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen kehittämistä.  Neuvolan 4-vuotiatarkastuksia pitää kehittää niin, että voidaan antaa ajoissa tukea. Koulupudokkuutta on ehkäistävä. Lapsiperheiden köyhyys on poistettava.  Jokaisella lapsella pitää olla oikeus yhteen harrastukseen.

Johanna Sydänmaa (Kok) Löysin varhaisen tuen palvelun esitteen neuvolasta sattumalta.  Vanhemmat eivät tiedä, mistä kotipalveluja saa.  Tiedotusta pitää tehostaa.  Erityisesti yksin odottajille pitää antaa tietoa ja perustaa omia ryhmiä.

Tuomas Kurttila  (SD) Kotipalvelujen kattavuuden täytyy olla riittävä.  Kotipalvelujen purkamisesta maksetaan tulevaisuudessakin vielä suurta laskua, sillä se on keskeinen lasten ja nuorten hyvinvointipalvelumuoto.  Se ei saa olla liian kallista, siitä pitää tiedottaa eikä se saa olla mitään pelottavaa lastensuojelua.  Neuvoloissa pitää tunnistaa paremmin oppimisvaikeudet.  Kannatan lähikouluperiaatetta ja työelämän tulee olla perheystävällistä.

Yleisökommenteissa todettiin, että esimerkiksi 4H-yhdistykseltä saa lastenhoitoa 15 euroa/tunti, mutta harva tietää tätä.  Joka neuvolassa pitäisi olla yksinhuoltaja-asiamies, joka tuntisi kaupungin palvelut juuri yhden vanhemman perheiden näkökulmasta.  Pienten lasten perhe tarvitsee erilaisia palveluja  kuin teini-ikäisten lasten.  Tämä pitää huomioida.  Tukiperhettä on vaikea saada ja lastenhoitopalkkiot ovat liian suuria yksinhuoltajille.  Vuokrasäännöstely pitäisi palauttaa ainakin pääkaupunkiseudulle.

Kirsi Pihlaja (Vas.)

Tarvitaan huomattavasti lisää kaupungin vuokra-asuntoja, sillä yksityisten vuokra-asuntoihin pienituloisilla ei ole varaa.  Rakennuttaja saa myös myydä vuokra-asunnot jo viiden vuoden jälkeen omistusasunnoiksi.  Tämä pitäisi olla mahdollista vasta 10 vuoden jälkeen.  Tontin luovuttamisen edellytyksenä on se, että siihen rakennetaan myös vuokra-asuntoja.  Ne pitäisi kuitenkin rakentaa ensimmäiseksi, eikä  viimeiseksi.