Kunnan lastensuojelun valtionosuus lasketaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärän perusteella.  Tämä ohjaa kuntia käyttämään sijoituksia ennaltaehkäisevien toimien sijasta.  Liitto ehdottaa, että valtionosuuskerroin  ryhdyttäisiin tekemään lastensuojelutarpeen selvitysten lukumäärän sekä asiakassuunnitelmien perusteella. Uuden lastensuojelulain myötä tämä voidaan nyt toteuttaa, koska avohuollon asiakkuus on määritelty entistä tarkemmin.Valtionosuus pitää myös muuttaa korvamerkityksi, jotta se käytettäisiin kunnassa lasten hyväksi eikä se valuisi muihin kohteisiin. Avaa ulkoinen linkki uudessa ikkunassaLue vetoomus.